Contact informatie

Bestuur Tiel Maritiem per 1 januari 2019

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Vacant
Waarnemend voorzitter: Rini van Mourik
Secretaris: Nick Dinkelaar
Penningmeester: Petra van Toor – Hemelaar
Secretariaat: Vacant
Nautisch
Nautische markt: Rini van Mourik
Hoofd techniek: Vacant
Techniek: Martin Tiggelman
Bert Olthof
Andre Borneman
Felix Buytendijk
Bert Feenstra
Petra van Toor – Hemelaar
Algemeen: Eef Kempers
 Sponsoring: Mark Uijen
 Content website & PR:
 Vormgeving:
Algemeen contact Tiel Maritiem
Bezoekadres Tiel Maritiem Havendijk / Veerweg, Tiel
Mobiel:  +31 6 45 37 42 55
E-mailadres: info@tielmaritiem.nl 

Interessante links
Naast de links van sponsoren en ‘vrienden van‘ plaatsen wij ook graag enkele links naar onze ambassadeurs en promotors van Tiel Maritiem.